HĐND Tân Biên giám sát việc sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn huyện 

Cập nhật ngày: 30/05/2020 - 20:04

BTNO - Chiều 29.5, HĐND huyện Tân Biên đã có buổi làm việc với UBND huyện về nội dung giám sát công tác sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế.

Tham dự buổi làm việc có Hồ Hùng Dũng-Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Văn Lộc-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Theo cáo cáo, trong những năm qua UBND huyện Tân Biên đã tổ chức thực hiện sáp nhập được 10 đơn vị trường học, giảm từ 60 đơn vị xuống còn 50 đơn vị.

Sáp nhập 3 đơn vị gồm Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao, Thư viện, Đài truyền thanh thành 1 đơn vị là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh.

Việc bố trí sắp xếp, bố trí các chức danh theo đề án vị trí việc làm, huyện đã sắp xếp, bố trí theo đúng đề án được UBND tỉnh phê duyệt, hiện còn 3/86 vị trí chưa đúng với ngạch công chức quy định.

Giai đoạn 2017-2019, huyện đã thực hiện tinh giản biên chế được 76 trường hợp, đảm bảo theo chế độ, chính sách đối với biên chế phải tinh giản. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tốt vị trí việc làm.

Theo dự kiến từ nay đến năm 2021, huyện Tân Biên sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu đề án về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Đức Thịnh