BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND Thị xã: Ban hành Nghị quyết về Đồ án quy hoạch thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật ngày: 28/03/2012 - 05:39

Kỳ họp thứ 4 (bất thường) HĐND thị xã Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 được khai mạc ngày 27.3.2012. Kỳ họp tiến hành xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND Thị xã gồm: Tờ trình về thông qua Đồ án xây dựng Thị xã (để trình UBND tỉnh và trình Bộ Xây dựng vào tháng 4.2012) giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình về việc đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III và Tờ trình về Chương trình phát triển Thị xã giai đoạn 2012-2020. Đại diện đơn vị tư vấn, thiết kế trình bày Đồ án quy hoạch tổng thể thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; đại diện Viện Môi trường, Bộ Xây dựng trình bày Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh đạt chuẩn đô thị loại III.

Đại diện Viện Môi trường, Bộ Xây dựng trình bày đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh đạt chuẩn đô thị loại III.

UBND Thị xã báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân góp ý cho Đồ án xây dựng Thị xã. Qua thời gian trưng bày 7 ngày, đã có 444 người đến tham quan, Ban tổ chức đã phát ra 443 phiếu thăm dò, hiện đã thu về được 88 phiếu. Nội dung ý kiến của nhân dân đại đa số đồng tình, nhất trí với bản Đồ án và có một số ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề: Xây dựng nhiều nhà cao tầng gần khu vực núi Bà Đen sẽ làm mất cảnh quan tự nhiên; cần gắn kết giữa du lịch sinh thái với các vùng chuyên canh nông nghiệp; chú ý vấn đề xử lý chất thải (rác, nước, khí thải độc hại); một số tuyến đường đã ổn định dân cư 2 bên như đường CMT8 không nên mở rộng; chú trọng mạng lưới giao thông gắn với bảo tồn văn hoá...

Các đại biểu HĐND đã thảo luận và chất vấn đơn vị tư vấn thiết kế những nội dung: Cần điều chỉnh thống nhất mốc thời gian thực hiện các mục tiêu lớn như việc đưa Thị xã đạt đô thị loại II phải vào năm 2050 mới phù hợp; đường Hoàng Lê Kha nên giữ nguyên; phương án mở rộng Thị xã cần điều chỉnh cho phù hợp; một số liệu chưa chính xác, từ ngữ khó hiểu, trùng lắp; trong 8 tiêu chí chưa đạt đô thị loại III, chỉ có 1 tiêu chí về dân cư cần có thời gian và giải pháp, còn 7 tiêu chí khác có thể đạt trong thời gian ngắn. Đại diện đơn vị tư vấn, thiết kế đã ghi nhận những sai lệch về số liệu, từ ngữ và giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu chất vấn, góp ý.

Kỳ họp đã thống nhất ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết phê chuẩn Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh đạt Đô thị loại III và Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình phát triển Thị xã giai đoạn 2012- 2020.

Khắc Luân