HĐND tỉnh: Khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã 

Cập nhật ngày: 22/08/2019 - 19:13

BTNO - Mới đây, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành.

Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện Châu Thành, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đầu nhiệm kỳ có 404 đại biểu, hiện nay giảm còn 382 đại biểu, nguyên nhân do chuyển công tác, nghỉ việc, kỷ luật.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về năng lực, trình độ của các đại biểu ngày càng được nâng cao so với đầu nhiệm kỳ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 90 kỳ họp thường lệ, 5 kỳ họp bất thường, ban hành 47 Nghị quyết; tổ chức 180 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ; tổ chức 166 cuộc giám sát thường xuyên, 146 cuộc giám sát chuyên đề, 79 cuộc khảo sát, 57 cuộc chất vấn, 27 phiên giải trình.

Nội dung giám sát, khảo sát chủ yếu về các công trình giao thông nông thôn, giảm nghèo bền vững; công tác thu thuế, thu các quỹ; công tác triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác tôn giáo…

Mối quan hệ của Thường trực HĐND các xã, thị trấn với các cơ quan UBND, UB.MTTQ xã, thị trấn được duy trì thường xuyên, nghiêm túc và phát huy hiệu quả theo Quy chế đã đề ra. Thực hiện nghiêm công tác lấy phiếu tín nhiệm theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 85 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; tỷ lệ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND xã, thị trấn lấy phiếu đều đạt số lượng cao ở mức độ “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn có một số hạn chế, như: việc giám sát chuyên đề còn ít; công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kỳ họp có lúc chưa đầy đủ; hầu hết đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn; việc thảo luận tham gia góp ý, chất vấn của một vài đại biểu chưa thực sự tích cực; đại biểu vắng trong các đợt tiếp xúc cử tri vẫn còn; việc cập nhật thông tin, nghiên cứu tài liệu của một số đại biểu có lúc còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở những thành quả mà HĐND các xã, thị trấn đạt được và những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng thời lượng chất vấn tại các kỳ họp… từ đó làm căn cứ ban hành các nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Quang Khải