BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X thông qua 7 nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp thứ 13 

Cập nhật ngày: 19/06/2024 - 16:46

BTNO - Sáng 19.6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Thường trực HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề).

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, xem xét toàn diện, thận trọng, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thông qua 7 Nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ tán thành cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp thứ 13.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khoá X thống nhất thông qua Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và một số chế độ chính sách, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện sắp xếp, kiện toàn, ra mắt và đưa vào hoạt động các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở kể từ ngày 1.7.2024 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

7 nghị quyết chuyên đề vừa được HĐND tỉnh khoá X thông qua tại kỳ họp thứ 13 gồm:

1. Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và một số chế độ chính sách, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

3. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.

4. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương.

6. Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 - đợt 2.

7. Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến 2030.

Phương Thuý

Tin liên quan