BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hệ thống ngân hàng Tây Ninh: Nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng mạnh

Cập nhật ngày: 13/12/2009 - 05:48

Ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh cho biết năm 2009 tình hình cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng gặp nhiều biến động do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng do thực hiện các giải pháp về ngăn chặn suy giảm kinh tế của Chính phủ- trong đó có giải pháp về tiền tệ, đồng thời triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất nên các chỉ tiêu hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn tăng trưởng khá mạnh.

Theo số liệu thống kê từ Chi nhánh NHNN tỉnh, năm 2009 tổng nguồn vốn của hệ thống ngân hàng Tây Ninh đến cuối năm ước đạt hơn 11.100 tỷ đồng- tăng hơn 20% so với đầu năm. Trong tổng nguồn vốn thì nguồn vốn huy động đến cuối năm ước đạt gần 8.100 tỷ đồng- tăng hơn 28% so với đầu năm, trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư đến cuối năm ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng- tăng hơn 45% so với đầu năm. Về doanh số cho vay, trong năm 2009 hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước thực hiện đạt gần 13.000 tỷ đồng- tăng hơn năm trước đến hơn 33%. Trong đó, doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế dân doanh chiếm tỷ trọng cao nhất- ước đạt hơn 12.300 tỷ đồng- tăng 32,5% so với năm trước.

Hoạt động tín dụng tăng trưởng dẫn đến tổng dư nợ của các ngân hàng cũng tăng theo. Đến cuối năm 2009, tổng dư nợ ước đạt hơn 10.200 tỷ đồng- tăng gần 23% so với đầu năm, trong đó dư nợ thành phần kinh tế dân doanh chiếm đến hơn 8.900 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các doanh nghiệp dân doanh. Riêng việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, đến cuối tháng 10.2009 tổng dư nợ cho vay đã được hỗ trợ lãi suất đạt gần 3.400 tỷ đồng- chiếm đến 38% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng với hơn 84.100 khách hàng. Tình hình nợ xấu năm 2009 cũng giảm nhiều, đến cuối năm ước khoản nợ xấu là 164,8 tỷ đồng- chiếm tỷ lệ 1,8% tổng dư nợ và giảm hơn đầu năm 0,33%. Nợ xấu giảm chủ yếu do các tổ chức tín dụng tích cực phân tích, đánh giá để có biện pháp thu hồi, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng.

Riêng hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND), dù có bất lợi hơn các ngân hàng thương mại do nguồn vốn nhỏ và không thuộc đối tượng tham gia cho vay hỗ trợ lãi suất, nhưng hoạt động tín dụng vẫn có tăng trưởng khá. Ước đến cuối năm 2009, tổng nguồn vốn hoạt động của 18 quỹ TDND trên địa bàn tỉnh là 365 tỷ đồng tăng gần 19% so với đầu năm, trong đó nguồn vốn huy động tại chỗ ước đạt 234 tỷ đồng- tăng gần 18% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay của các quỹ TDND đến cuối năm ước đạt khoảng hơn 334 tỷ đồng- tăng 18,5% so với đầu năm. Đạt được kết quả này, ngoài nỗ lực của từng quỹ TDND còn có sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai, hướng dẫn và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Tính đến năm 2010, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2006-2010, Chi nhánh NHNN tỉnh xây dựng kế hoạch tăng trưởng ngành ngân hàng với các chỉ tiêu: tổng nguồn vốn huy động tăng 20%, tổng dư nợ cho vay tăng 22% so với năm 2009 và tỷ lệ nợ xấu phải đạt dưới 3% trên tổng dư nợ.

SƠN TRẦN


 
Liên kết hữu ích