BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Cập nhật ngày: 22/06/2015 - 05:30

 6 tháng đầu năm 2015, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp, công ty kinh doanh phân bón đẩy mạnh chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm được gần 2.800 tấn cho các hội viên và nông dân, với tổng trị giá trên 3.800 triệu đồng.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách – Xã hội thẩm định cho gần 7.500 hộ vay với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho hội viên, nông dân có vốn để sản xuất.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác Hội.

Hội cũng đã chủ động phối hợp với các ngành Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Khoa học và công nghệ… tổ chức hội thảo đầu bờ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho hội viên và nông dân.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được Hội Nông dân tỉnh phát động đến từng cấp hội cơ sở, qua đó vận động hội viên, nông dân tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng,…

Trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp, Hội cũng luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng hội viên và quản lý chặt chẽ hội viên, thường xuyên rà soát không để xảy ra tình trạng hội viên ảo. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đã phát triển mới được 1.153 hội viên, đạt 57,6%, nâng tổng số hội viên hiện nay trong toàn tỉnh lên 101.955 hội viên, đạt 99,9% chỉ tiêu Trung ương giao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6 – NQ/HNDTW (khóa V) ngày 17.7.2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã luôn quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức Hội các cấp, cơ sở Hội luôn được củng cố kiện toàn, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên, tỷ lệ đơn vị vững mạnh luôn được giữ vững.

Các cấp hội luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng được nguyện vọng của hội viên, nông dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên đối với tổ chức Hội và ngày càng gắn bó với Hội…

Hoa Lư