Hội thảo đánh giá một số giống lúa khảo nghiệm sản xuất vụ mùa năm 2014

Cập nhật ngày: 13/11/2014 - 08:06

Ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh, đại diện Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, Phòng NN&PTNT và thành viên Tổ hợp tác nhân giống lúa các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành và Hòa Thành đến dự hội thảo.

Vụ mùa năm 2014, Trung tâm Giống nông nghiệp Tây Ninh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và sản xuất thuộc Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang thực hiện khảo nghiệm sản xuất và đánh giá tính thích nghi của 5 giống lúa mới AGPPS 103, AGPPS 109, AGPPS 110, AGPPS 135, AGPPS 137 và một giống lúa đối chứng OM 576 trên cánh đồng Bàu Tượng, với diện tích 7.000m2 dạng đất thịt pha cát (tính luôn bờ bao bảo vệ), tương đương 1.000m2/giống.

Hiện cây lúa đang vào vụ thu hoạch. Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh xác định và tuyển chọn những giống có năng suất cao, phẩm chất tốt và thích nghi với vùng đất địa phương để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh và đáp ứng nhu cầu nguồn lúa giống có chất lượng phục vụ sản xuất của nông dân ở Bến Cầu nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Các đại biểu cùng nông dân tham quan tìm hiểu các giống lúa mới ở cánh đồng khảo nghiệm.

Tại hội thảo, các đại biểu, thành viên các Tổ hợp tác nhân giống lúa và bà con nông dân các huyện cùng tham quan và đánh giá giống lúa tại điểm khảo nghiệm ngoài ruộng; đánh giá phẩm chất hạt lúa, gạo và cơm của từng giống lúa này.

Nông dân cũng đã nghe cán bộ Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giới thiệu các  giống lúa khảo nghiệm và đánh giá quy trình kỹ thuật canh tác, các chỉ tiêu theo dõi trên từng loại giống này theo các đặc tính nông sinh học, yếu tố cấu thành năng suất, sâu bệnh gây hại qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và tính thích ứng của các giống lúa đến thời điểm được ghi nhận.

Qua đó, hội thảo đã bình chọn ra 3 giống lúa mới là AGPPS 103, AGPPS 109 và AGPPS 137 có tính thích nghi tốt như giống lúa đối chứng OM 576, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Tây Ninh, đề nghị được tiếp tục triển khai khảo nghiệm trong các mùa vụ tiếp theo, cũng như tìm đầu ra thị trường tiêu thụ gạo của các giống lúa mới này.

Quang Son