Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Hòa Thành: Cơ cấu tỷ lệ nữ chiếm 38,59% số đại biểu HĐND huyện 

Cập nhật ngày: 01/04/2021 - 11:55

BTNO - Sau hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã thống nhất lập danh sách sơ bộ 57 người.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Hòa Thành Võ Xuân Phong thông qua danh sách sơ bộ 57 người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2- Ảnh minh họa

Trong đó, khối Đảng 19 người; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 11 người; khối cơ quan nhà nước 15 người; khối lực lượng vũ trang 2 người; tổ chức kinh tế 3 người; đơn vị sự nghiệp 5 người; khối tôn giáo - dân tộc 1 người và thành phần khác 1 người.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 2- Ảnh minh họa

Cơ cấu tỷ lệ nữ là 22 người, chiếm 38,59%; tỷ lệ dân tộc là 1 người, chiếm 1,75%; tỷ lệ ngoài Đảng là 6 người, chiếm 10,53%; tỷ lệ trẻ 14 người chiếm 24,56%

 Võ Liêm