Hoà Thành: Họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã 

Cập nhật ngày: 20/05/2020 - 19:26

BTNO - Vừa qua, Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Hoà Thành khóa XI dự kiến tổ chức từ ngày 29-30.6.2020, với nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong kỳ họp lần này, Thường trực HĐND thị xã sẽ trình báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm 2019) và kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn" trên địa bàn thị xã”...

Bên cạnh đó, UBND thị xã sẽ trình các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả công tác phòng chống tham nhũng; kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến độ, kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Theo đó, để kỳ họp đạt chất lượng cao, Thường trực HĐND thị xã cũng đã phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; thời gian gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Văn Phong-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu UBND Hoà Thành và các ngành liên quan phải làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp. Trong đó, thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri phải thông báo công khai để mở rộng thành phần cử tri dự. Nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được rà soát, thẩm tra kỹ, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

Võ Liêm