BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 11/07/2024 - 15:14

BTNO - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy cho biết, 6 tháng qua, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thành công 3 kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 11, 12 và 13) xem xét, biểu quyết thông qua 38 nghị quyết và 1 báo cáo hỗ trợ kinh phí (mua mới nhạc cụ cho Đội quân nhạc Công an tỉnh).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 11 miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12 miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh thực hiện tốt các bước chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2024, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 3 cuộc giám sát và 1 phiên giải trình. Thường trực HĐND tỉnh còn chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh theo dõi, rà soát việc thực hiện các kết luận chất vấn, kết luận giải trình và các kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh theo dõi việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, xây dựng nội dung, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025 và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về “tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại UBND các huyện Châu Thành, Gò Dầu, thị xã Hoà Thành, TP Tây Ninh để phục vụ công tác thẩm tra nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát nắm thông tin phục vụ kỳ họp thứ 14 về chuyên đề “hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế được đầu tư; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực trạng chất lượng khám chữa bệnh và giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” đối với Sở Y tế và một số cơ sở y tế công lập.

 Đại biểu HĐND tỉnh khoá X bầu Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề).

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức họp đánh giá công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giám sát, khảo sát để tránh trùng lắp về thời gian, đối tượng giám sát, khảo sát; phân công các Ban HĐND tỉnh khảo sát thực tế ở cơ sở để nắm tình hình, phục vụ tốt cho hoạt động giám sát, thẩm tra; xem xét, cho ý kiến về kế hoạch, nội dung và thời gian giám sát, khảo sát; chương trình, kế hoạch và Báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và năm của các Ban HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố tổ chức 2 đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh), có 952 ý kiến phát biểu của cử tritrong đó ghi nhận 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, 108 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung phản ánh những vấn đề bất cập, vướng mắc về tình hình kinh tế - xã hội, chế độ, chính sách và đã được các cơ quan liên quan giải thích, làm rõ tại buổi tiếp xúc cử tri. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được làm rõ đều được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đăng ký tiếp công dân, xây dựng lịch và thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng, trong đó, đảm bảo việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh ít nhất mỗi quý một lần. Việc tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đảm bảo thời gian, trình tự, đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh tuyên truyền, giải thích những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với công dân. 6 tháng đầu năm 2024 Thường trực HĐND và Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp nhận qua đường bưu điện 89 đơn thư. Kết quả, đã chuyển 11 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả và hướng dẫn 6 đơn cho công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, còn lại 72 đơn lưu do không đủ điều kiện thụ lý theo quy định, không có tình tiết mới, trùng đơn, đã giải quyết hết thẩm quyền. Đến nay, nhận được 13 văn bản giải quyết của các cơ quan chức năng, đã chỉ đạo Văn phòng gửi 6 văn bản đơn đốc cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đối với đơn đã đến thời hạn xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm Ban biên tập Chương trình “Tiếng nói cử tri” đã xây dựng và phát sóng được 26 chương trình; phối hợp tốt với Báo Tây Ninh đăng tải 33 bài viết phản ánh những nội dung theo định hướng các chương trình “Tiếng nói cử tri”. Các chương trình được phát sóng định kỳ theo kế hoạch; nội dung chương trình cơ bản đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các ngành chức năng.

Việt Đông – Phương Thuý

Tin liên quan