BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng bầu cử quốc gia: 80,51% cử tri đã tham gia bỏ phiếu

Cập nhật ngày: 22/05/2016 - 03:02

Tổng số cử tri của tỉnh Tuyên Quang đã đi bầu cử đạt 97,86% (trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%); tỉnh Quảng Nam cử tri đi bầu cử đạt 97,40% (trong đó có 1.118 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Kon Tum đạt 97% (trong đó 58 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu); tỉnh Hòa Bình đạt 96,8% (trong đó 126 xã và 1408 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Yên Bái đạt 95,74%; tỉnh Phú Thọ đạt 95,33% (trong đó có 34 xã và 576 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi đạt 95,55% (trong đó có 67 xã và 650 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lâm Đồng đạt 94,83%..

Cử tri phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện đầy đủ, nên ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Nhìn chung, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào thành công chung của cuộc bầu cử, điều đó thể hiện ở hầu hết các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. 

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian diễn ra bầu cử. 

An ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm, cho đến thời điểm này chưa có vấn đề bất thường xảy ra./. 

Nguồn Vietnam+