BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng nhân dân tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

Cập nhật ngày: 07/12/2023 - 11:16

BTNO - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 7.12, kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khoá X tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy trình bày tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23.6.2023 của Quốc hội. HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, phó Chủ tịch UBND tỉnh, các uỷ viên UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy trình bày tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội: “Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm”.

Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Phước- Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo vì được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm (tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh ngày 18.7.2023).

Đại biểu HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thống nhất danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết thống nhất danh sách 29 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm

Sau phần thảo luận tổ, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người, kết quả bỏ phiếu như sau:

 

Số phiếu phát ra cho từng ông/bà được lấy phiếu tín nhiệm

49

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

 Nguyễn Thành Tâm
- Chủ tịch HĐND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

47

95.92%

Số phiếu tín nhiệm

2

4.08%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

2

Nguyễn Đài Thy

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

41

83.67%

Số phiếu tín nhiệm

7

14.29%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

3

Nguyễn Thanh Phong
- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

35

71.43%

Số phiếu tín nhiệm

13

26.53%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

4

Nguyễn Thị Xuân Hương

- Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

37

75.51%

Số phiếu tín nhiệm

9

18.37%

Số phiếu tín nhiệm thấp

3

6.12%

5

Nguyễn Thị Yến Mai
-  Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

45

91.84%

Số phiếu tín nhiệm

3

6.12%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

6

Nguyễn Hồng Thanh
- Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

45

91.84%

Số phiếu tín nhiệm

4

8.16%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

II. KHỐI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1

Nguyễn Thanh Ngọc
- Chủ tịch UBND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

41

83.67%

Số phiếu tín nhiệm

7

14.29%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

2

Võ Đức Trong
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

34

69.39%

Số phiếu tín nhiệm

11

22.45%

Số phiếu tín nhiệm thấp

4

8.16%

3

Trần Văn Chiến
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

32

65.31%

Số phiếu tín nhiệm

15

30.61%

Số phiếu tín nhiệm thấp

2

4.08%

4

Dương Văn Thắng
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

35

71.43%

Số phiếu tín nhiệm

11

22.45%

Số phiếu tín nhiệm thấp

3

6.12%

5

Văn Tiến Dũng
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Số phiếu tín nhiệm cao

28

57.14%

Số phiếu tín nhiệm

19

38.78%

Số phiếu tín nhiệm thấp

2

4.08%

6

Phạm Văn Đặng
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

Số phiếu tín nhiệm cao

39

79.59%

Số phiếu tín nhiệm

9

18.37%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

7

Ngô Thành Đồng
- Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

35

71.43%

Số phiếu tín nhiệm

14

28.57%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

8

Nguyễn Tấn Đức
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Số phiếu tín nhiệm cao

37

75.51%

Số phiếu tín nhiệm

11

22.45%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

9

Nguyễn Thị Thu Hiền
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

Số phiếu tín nhiệm cao

40

81.63%

Số phiếu tín nhiệm

8

16.33%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

10

Nguyễn Văn Hồng
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

Số phiếu tín nhiệm cao

22

44.90%

Số phiếu tín nhiệm

25

51.02%

Số phiếu tín nhiệm thấp

2

4.08%

11

Trương Văn Hùng
- Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

Số phiếu tín nhiệm cao

21

42.86%

Số phiếu tín nhiệm

27

55.10%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

12

Nguyễn Nam Hưng
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

Số phiếu tín nhiệm cao

39

79.59%

Số phiếu tín nhiệm

10

20.41%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

13

Đoàn Minh Long
- Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

32

65.31%

Số phiếu tín nhiệm

15

30.61%

Số phiếu tín nhiệm thấp

2

4.08%

14

Trần Anh Minh
- Ủy viên Ủy UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Số phiếu tín nhiệm cao

30

61.22%

Số phiếu tín nhiệm

18

36.73%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

15

Kiều Công Minh
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số phiếu tín nhiệm cao

36

73.47%

Số phiếu tín nhiệm

12

24.49%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

16

Trịnh Ngọc Phương
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

Số phiếu tín nhiệm cao

33

67.35%

Số phiếu tín nhiệm

14

28.57%

Số phiếu tín nhiệm thấp

2

4.08%

17

Nguyễn Thị Kim Quyên
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Số phiếu tín nhiệm cao

38

77.55%

Số phiếu tín nhiệm

11

22.45%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

18

Nguyễn Tấn Tài
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Số phiếu tín nhiệm cao

38

77.55%

Số phiếu tín nhiệm

11

22.45%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

19

Trương Thị Phương Thảo
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Số phiếu tín nhiệm cao

34

69.39%

Số phiếu tín nhiệm

13

26.53%

Số phiếu tín nhiệm thấp

2

4.08%

20

Nguyễn Văn Trãi

- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

43

87.76%

Số phiếu tín nhiệm

6

12.24%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

21

Trần Văn Minh Trí
- Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

Số phiếu tín nhiệm cao

35

71.43%

Số phiếu tín nhiệm

14

28.57%

Số phiếu tín nhiệm thấp

0

0.00%

22

Lê Anh Tuấn
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

Số phiếu tín nhiệm cao

27

55.10%

Số phiếu tín nhiệm

18

36.73%

Số phiếu tín nhiệm thấp

4

8.16%

23

Nguyễn Đình Xuân
- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số phiếu tín nhiệm cao

35

71.43%

Số phiếu tín nhiệm

13

26.53%

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

2.04%

Việt Đông - Thương Thuý