Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất 

Cập nhật ngày: 23/03/2018 - 09:11

BTNO - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành họp phiên thứ nhất năm 2018. Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nguyễn Hữu Ngân trình bày các nội dung xin ý kiến bao gồm: Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Dự thảo Báo cáo tổng kết, các gương điển hình dự kiến tham luận tại Hội nghị; trình công nhận Cờ Thi đua Chính phủ, Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Khối Thi đua; Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng.

Cụ thể, Hội đồng thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 10 tập thể, tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 14 tập thể, Bằng khen cho 29 tập thể.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh phải tổ chức trang trọng, tiết kiệm và khoa học, có tác dụng động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến.

Về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp thu các chỉ đạo của Tỉnh ủy, tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh.

Thường trực Hội đồng sớm tham mưu củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, trong năm 2018, các thành viên Hội đồng tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Thái Thành