Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2017 

Cập nhật ngày: 01/01/2017 - 19:10

BTNO - Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

Năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Trung Chánh khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Một trong những thành tích nổi bật của tập thể cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh là công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Văn phòng đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (eOffice) liên thông đến 31 đơn vị, gồm các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. Sử dụng tốt phần mềm họp không giấy.

Điều hành, quản lý, đảm bảo vận hành hệ thống mạng máy tính thống suốt. Cập nhật kịp thời thông tin lên Cổng điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Vận hành ổn định hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với Chính phủ, bộ, ngành trung ương và UBND các huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, tham mưu xử lý những nội dung chỉ đạo, đề nghị báo cáo từ Chính phủ, bộ, ngành trung ương được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Phối hợp tốt với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND trong việc xây dựng nội dung chương trình, lịch công tác năm, tháng, tuần của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo thời gian làm việc của các lãnh đạo.

Phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu nội dung do các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trình, lập phiếu trình có nêu chính kiến và đề xuất cụ thể, tham mưu trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tham mưu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị qua tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và UB.MTTQVN tỉnh v.v...

Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng cho 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 56 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Trung Chánh đã phát động phong trào quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Đại Dương