BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo Báo Đảng địa phương các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên:
Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 09:15

Các nhà báo trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Alumin Nhân Cơ

Cuộc hội thảo được tổ chức trong hai ngày 13 và 14.5.2009 tại tỉnh Đăk Nông. Đến dự có 19 đoàn báo Đảng địa phương từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Bình Thuận. Tham dự còn có thêm một số báo các tỉnh ngoài khu vực miền Trung và Tây Nguyên (trong đó có Báo Tây Ninh). Đây là hội thảo báo Đảng địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 14, do Báo Đăk Nông là đơn vị đăng cai.

Cuộc hội thảo lần này tập trung vào đề tài rất thời sự là “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Báo cáo đề dẫn mở đầu cho cuộc hội thảo, Báo Đăk Nông nêu những nét cơ bản về thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Do đó mà môi trường vẫn tiếp tục suy thoái, việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường chưa nghiêm minh, rừng tiếp tục bị tàn phá nặng nề, khoáng sản bị khai thác bừa bãi… Từ nhận thức đó, các Báo Đảng địa phương sẽ phải tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21.2.2009 của Ban Bí thư để: “…tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền, làm cho nhân dân hiểu rõ hơn hậu quả trước mắt cũng như lâu dài của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đối với sức khoẻ con người, đời sống xã hội và sự phát triển bền vững đất nước…”. Tại cuộc hội thảo, các Báo Đảng địa phương tham gia phát biểu nhiều ý kiến tham luận sâu sắc chung quanh vai trò của Báo Đảng địa phương và giải pháp tuyên truyền nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Các nhà báo khảo sát khu vực mỏ Bauxite ở Đắk Nông

Nhân hội thảo được tổ chức tại Đăk Nông- địa phương đang triển khai dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Bauxite mà dư luận đang quan tâm, đơn vị đăng cai đã tổ chức cho các đoàn Báo Đảng địa phương tham dự hội thảo đến Công ty CP Alumin Nhân Cơ thuộc Tập đoàn Công nghiệp than- khai thác khoáng sản Việt Nam để khảo sát, tìm hiểu tình hình hoạt động và mức độ ảnh hưởng đối với khu vực khai thác. Dự án đã được triển khai từ năm 2005 và đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy công suất 650.000 tấn alumin/năm với tổng giá trị gần 500 triệu USD. Theo dự án, tổng diện tích khu vực khai thác là khoảng hơn 850 ha với thời gian thực hiện dự án là 70 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự kiến năm 2011 nhà máy chế biến alumin sẽ sản xuất tấn sản phẩm đầu tiên. Trả lời những băn khoăn của các nhà báo về ô nhiễm môi trường, lãnh đạo Công ty đã phân tích các giải pháp xử lý- từ nguồn nước cung cấp, xử lý nước thải, bảo vệ tài nguyên rừng… đến quy trình xử lý chất bùn đỏ sau khi chế biến. Để đảm bảo dự án không tác động xấu đến môi trường. Đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ phải được trình thẩm định ở Trung ương chứ không phải ở địa phương. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty CP Alumin Nhân Cơ giải trình, các nhà báo dự hội thảo đã ra công trường xây dựng nhà máy chế biến và công trường khai thác Bauxite khảo sát thực tế để có sự đánh giá chính xác nhất.

SƠN TRẦN