BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp Tây Ninh

Cập nhật ngày: 05/08/2011 - 11:44

Ngày 4.8.2011, Sở Công thương tổ chức hội thảo khoa học về đề tài nghiên cứu xác định và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp tỉnh Tây Ninh trong tiến trình hội nhập. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh, do Sở Công thương chủ trì, Thạc sĩ Phạm Văn Quan, Phó Giám đốc Sở Công thương, làm chủ nhiệm đề tài.

Theo đánh giá tại hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học này đã đánh giá khá chính xác năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp nổi trội của tỉnh nhà. “Xây dựng được khung và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của 7 nhóm sản phẩm chuyên ngành, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho 7 nhóm sản phẩm chuyên ngành này trong bối cảnh hội nhập. Trong đó đặc biệt chú trọng đối với 2 chuyên ngành mang tính đòn bẩy của tỉnh là cao su và cơ khí”.

Thạc sĩ Phạm Văn Quan (bìa trái) trình bày tóm tắt đề tài khoa học

Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học trên cho biết các doanh nghiệp thuộc 7 chuyên ngành công nghiệp chính được khảo sát ở địa phương đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực quản lý còn hạn chế gặp nhiều khó khăn, thách thức trong hội nhập. Tuy nhiên, các DN này cũng đã dần có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp để tồn tại và phát triển trong tình hình mới.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là 2 sản phẩm cơ khí và cao su, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như: Liên kết, hợp tác tăng thêm sức mạnh trong kinh doanh; cải tiến sản phẩm; quản lý tốt quá trình tổ chức sản xuất ra sản phẩm; đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại nguồn nhân lực; chú trọng khâu tiếp thu, đổi mới công nghệ hợp lý, hiệu quả; làm tốt công tác xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm vươn ra xuất khẩu; hoàn thiện hệ thống phân phối; chú trọng công tác dự báo…

BẢO TÂM

 


 
Liên kết hữu ích