BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hôm nay, chất vấn Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao 

Cập nhật ngày: 20/03/2023 - 16:23

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình sẽ trả lời chất vấn trong phiên làm việc buổi sáng, về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án

Hôm nay 20-3, tiếp tục phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chất vấn Chánh án Toà án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao Lê Minh Trí về hai lĩnh vực toà án và kiểm sát.

Bộ trưởng các Bộ Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách ngành, lĩnh vực có thể tham gia báo cáo giải trình thêm nội dung này.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình sẽ trả lời chất vấn trong phiên làm việc buổi sáng, về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Theo đó, UBTVQH sẽ chất vấn các nội dung liên quan tới giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình.

Nội dung chất vấn còn bao gồm công tác cán bộ của ngành tòa án; giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ chất vấn về công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ; việc triển khai thi hành Nghị quyết số 33 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến.

Nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực kiểm sát, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí sẽ trả lời trong phiên làm việc chiều 20-3. Phần chất vấn sẽ liên quan tới giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng; không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí.

Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nội dung chất vấn còn bao gồm công tác cán bộ của ngành kiểm sát; giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của viện kiểm sát; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát.

Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm; tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền.

Nguồn NLDO