BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 14/04/2016 - 04:44

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Huyện ủy Dương Minh Châu đã ban hành Công văn số 200-CV/HU ngày 13.12.2011 về việc “Bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội của huyện Dương Minh Châu đã tiến hành rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Hàng năm, huyện Dương Minh Châu đều có điều chỉnh, bổ sung những nội dung gắn với chuyên đề học tập trên tinh thần ngắn gọn, súc tích theo phương châm “Dễ hiểu, dễ thuộc, dễ thực hành, dễ kiểm tra, giám sát”. Ngay trong năm 2011, Huyện ủy Dương Minh Châu đã tổ chức triển khai việc học tập các chuyên đề được 6.816 cuộc cho 292.722 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; tổ chức cho 81.392 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua (2011 – 2015), huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: từ việc phân cấp quản lý, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã tiết kiệm được số tiền 4,9 tỷ đồng; tiết kiệm tăng thu nhập được 1,4 tỷ đồng; tiết kiệm trong công tác xây dựng cơ bản được 994 triệu đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương được 2,2 tỷ đồng; tiết kiệm điện được 941.928 kw/h.

Đã tiến hành 21 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện, thu hồi nộp ngân sách số tiền 461 triệu đồng.

Bên cạnh đó, toàn huyện còn có 25 cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã tình nguyện đi hiến máu nhân đạo, tự giác tham gia đóng góp vào cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị với số tiền trên 87 triệu đồng và đóng góp vào các cuộc vận động ở địa phương với số tiền là 72 triệu đồng.

Riêng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện còn đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam  học tập và làm theo lời Bác” và gắn chương trình rèn luyện đoàn viên, hội viên, đội viên bằng những việc làm thiết thực như: mô hình tiết kiệm “Ống tre Bác Hồ” được số tiền 117 triệu đồng, trao 390 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, thành lập 11 Đội Thanh niên tình nguyện đi làm công tác xã hội…

Tại hội nghị, UBND Dương Minh Châu đã khen thưởng cho 22 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuât sắc trong 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 – 2015).

HT