Thành phố Tây Ninh:

Khai mạc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính và sáng tạo biểu trưng thành phố 

Cập nhật ngày: 15/10/2021 - 21:26

BTNO - Sáng 15.10, UBND thành phố Tây Ninh khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính và sáng tạo biểu trưng (logo) thành phố Tây Ninh năm 2021.

Quang cảnh buổi khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính và sáng tạo biểu trưng (Logo) thành phố Tây Ninh năm 2021.

Nội dung thi gồm 2 phần: phần thứ nhất, thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính theo hình thức trắc nghiệm tại địa chỉ http://thanhpho.tayninh.gov.vn hoặc đường link được đăng tải trên zalo, facebook.

Nội dung thi về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị địa phương; xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thi hành, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận một cửa 2 cấp; sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong các cơ quan nhà nước để đảm bảo vận hành đồng bộ, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh (http://dichvucong.tayninh.gov.vn) và cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); các nội dung về hiện đại hoá hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chương trình chuyển đối số quốc gia…

Phần thi thứ hai, thi thiết kế biểu tượng (Logo) thành phố Tây Ninh để chọn một biểu tượng có thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt, tính khái quát cao về lĩnh vực văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội; nêu bật được các đặc trưng của thành phố Tây Ninh để làm biểu tượng cho thành phố Tây Ninh phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại Cơ quan thường trực Ban tổ chức hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh, số 82, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã và người dân trên địa bàn Thành phố. Đối với phần thi thiết kế biểu tượng (Logo) thành phố Tây Ninh, đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân có khả năng thiết kế biểu tượng trong và ngoài tỉnh Tây Ninh.

Thời gian cuộc thi từ ngày 15.10 đến ngày 15.11.2021. Ban tồ chúc sẽ trao 6 giải tập thể và 15 giải cá nhân đối với phần thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính. Riêng giải thưởng sáng tạo biểu trưng (Logo) thành phố Tây Ninh có 1 giải là tiền thưởng 50.000.000 đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải là 3.000.000 đồng.

Tấn Đạt