Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Cập nhật ngày: 12/07/2018 - 10:30

BTNO - Sáng nay 12.7, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có các ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.BMTTQVN  tỉnh  và 46/52 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản và ngân sách nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, cùng một số báo cáo khác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND, TAND, Viện KSND, Cục THADS và nghe UB.MTTQVN tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị, kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh Khóa IX có khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng, vì vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu kỹ trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, đồng thời góp ý để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trước khi thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động.

Theo nội dung kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 12 dự thảo nghị quyết, như: Dự thảo nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; chủ trương phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019- 2020; về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để thực hiện các dự án; thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030; nghị quyết sáp nhập ấp Suối Nhím vào ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu; thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV; công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; các kết quả giám sát chuyên đề của HĐND trên địa bàn tỉnh…

Trước khi tiến hành thông qua các nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV.

Chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 4 tổ thảo luận nhằm đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trước khi thông qua, góp phần vào thành công của kỳ họp.

>> Xem trực tiếp kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tây Ninh Khoá IX.

Tâm Giang