BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII 

Cập nhật ngày: 02/12/2023 - 22:21

BTNO - Sáng 2.12, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc với gần 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Toàn cảnh Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Đại hội về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, cùng 15 đại biểu chính thức, đại diện hơn 200 ngàn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước đang ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tinh thần trên đã được quán triệt, cụ thể hoá trong tiêu đề dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đó là: Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn Đại biểu Tây Ninh chụp hình lưu niệm với Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào và khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Đoàn Đại biểu Tây Ninh chụp hình lưu niệm trước khi tham dự diễn đàn.

Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế toàn diện, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày 12.6.2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tạo cơ sở chính trị vững chắc để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Quán triệt các Nghị quyết Đại hội của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn cả nước đã vượt qua mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm các lĩnh vực công tác, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là Đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức Công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ ngày 1-3.12.2023. Trước đó, đoàn đại biểu Tây Ninh đã có bài phát biểu tham luận tại diễn đàn với chủ đề “Vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc thực hiện tốt công tác đối thoại, thương lượng tập thể, tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp”.

Đoàn Đại biểu Tây Ninh chụp hình lưu niệm với Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Dương Đại Lộc- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh Tây Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp. Bình quân số lượng doanh nghiệp có ký kết Thoả ước lao động tập thể đạt trên 88,83%, có 53,1% bản thỏa ước được xếp loại A, B, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Đạt được kết quả nêu trên, có vai trò rất lớn của Chủ tịch CĐCS tại doanh nghiệp. Chủ tịch CĐCS đã thực hiện rất nhiều công việc khó khăn, vất vả để đạt được kết quả đối thoại, thương lượng có lợi cho NLĐ, cụ thể như: Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; xây dựng chương trình phát động các phong trào thi đua gắn chặt với các mục tiêu, định hướng, kế hoạch sản xuất - kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp;…

Chủ tịch CĐCS thường xuyên và định kỳ tập hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động để trao đổi, đối thoại, thương lượng các nội dung để xây dựng Thoả ước lao động tập thể. Trên cơ sở lấy ý kiến của đoàn viên, NLĐ, thống nhất với Ban Chấp hành đề xuất những nội dung cần phải đối thoại, thương lượng trên cơ sở điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chọn lọc nội dung đề nghị đối thoại thương lượng với người sử dụng lao động…

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của Chủ tịch CĐCS nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể của các cấp Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Dương Đại Lộc kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng đối thoại, đàm phán, thương lượng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, trang bị cơ bản kiến thức pháp luật lao động và công đoàn, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động đủ năng lực để hỗ trợ cán bộ Công đoàn trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhất là Chủ tịch CĐCS phải có năng lực tập hợp quần chúng, liên hệ mật thiết với đoàn viên, NLĐ; am hiểu về luật pháp, chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; nhiệt tình, trách nhiệm với công tác; có kỹ năng trong hoạt động, nhất là kỹ năng trong việc đối thoại, thương lượng tập thể để giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động...

Tố Tuấn