Khảo sát công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tại thị xã Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 08/05/2020 - 18:46

BTNO - Chiều 7.5, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát 2 nội dung gồm công tác quy hoạch, phát triển đô thị giai đoạn 2014 - 2020 và tình hình thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Tham gia đoàn khảo sát có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thị xã Trảng Bàng, tiến độ triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Trảng Bàng giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Trảng Bàng đã được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển theo định hướng giai đoạn 2016 - 2020 trở thành thị xã.

Hiện nay khu vực thị xã Trảng Bàng đã và đang có bước tiến mạnh mẽ với nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, GDP tăng đều hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Trong những năm qua công tác quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đô thị được triển khai đồng bộ đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.

Đối với nội dung thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Trảng Bàng hiện còn gặp một số tồn tại, trong đó việc quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất không đồng bộ, quy hoạch chuyên ngành chậm điều chỉnh đã gây khó khăn cho cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, quy hoạch của pháp luật về đất đai phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung dẫn đến việc giải quyết hồ sơ TTHC còn chậm.

UBND thị xã Trảng Bàng cũng đề nghị với UBND tỉnh về trường hợp đất của người dân đã hình thành đường đi công cộng từ lâu nhưng bản đồ địa chính không thể hiện, đề nghị cho phép địa phương xác nhận và giải quyết thủ tục tách thửa cho người dân, đồng thời bố trí vốn cho thị xã để số hóa cơ sở dữ liệu địa chính đo đạc lại bản đồ hiện trạng vì hiện nay đã biến động trên 40%.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Văn Hải - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị của UBND thị xã Trảng Bàng, đồng thời đề nghị thị xã Trảng Bàng sớm có quy hoạch chi tiết về kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị thị xã, trên cơ sở đó nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết TTHC liên quan tới cấp quyền sử dụng đất cho người dân.

Quang Khải