HĐND thành phố Tây Ninh:

Khảo sát tình hình hoạt động của HĐND phường, xã trên địa bàn 

Cập nhật ngày: 04/07/2019 - 15:35

BTNO - Mới đây, đoàn khảo sát HĐND thành phố Tây Ninh do bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường 2, phường 3 và phường IV.

Đoàn khảo sát HĐND Thành phố làm việc tại phường IV.

Theo báo cáo của HĐND các phường, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tổ chức các kỳ họp được HĐND các địa phương chuẩn bị chu đáo, được tổ chức đúng luật, HĐND phường 2 đã tổ chức 8 kỳ họp, HĐND phường 3 tổ chức 7 kỳ họp và HĐND phường IV tổ chức 7 kỳ họp. Về hoạt động giám sát của HĐND phường được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bám sát vào chương trình giám sát hằng năm đề ra. Chất lượng các cuộc giám sát ngày càng được nâng cao, qua giám sát đã kịp thời đề nghị các đơn vị được giám sát khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được HĐND các phường phối hợp với Ban thường trực UB.MTTQVN cấp phường tổ chức đúng quy định, Thường trực HĐND phường tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri và kịp thời gửi các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp phường đều được trả lời, giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài.

HĐND các phường quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Thường trực HĐND phường thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa hoạt động của hai ban HĐND, tổ chức các phiên họp thường trực HĐND theo định kỳ. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động của HĐND phường.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đề nghị các địa phương làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến hoạt động HĐND phường đã nêu trong các báo cáo.

Phát biểu kết luận, bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị HĐND các phường chỉnh sửa lại các báo cáo để đánh giá toàn diện hơn về kết quả hoạt động của hội đồng, nhất là công tác phối hợp tổ chức các kỳ họp; đánh giá mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với Đảng uỷ, UBND và các cơ quan hữu quan; rà soát lại nội quy, quy chế hoạt động của HĐND, hai ban HĐND.

Nhật Quang