Khối Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2021 

Cập nhật ngày: 26/02/2021 - 20:57

BTNO - Sáng 26.2, Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị làm Khối trưởng Khối Kinh tế - Kỹ thuật năm 2021 tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua khối năm 2021. Ông Nguyễn Tấn Đức-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi lễ.

Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ.

Khối Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh gồm 8 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đều thống nhất quy chế hoạt động, nội dung tiêu chí theo Kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua Khối Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh năm 2021 và tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh năm 2021.

Các đơn vị trong Khối Kinh tế - Kỹ thuật ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Theo Kế hoạch, dự kiến tháng 6.2021, tổ chức giao lưu hỗ trợ các đơn vị do Khối Kinh tế - Kỹ thuật đỡ đầu các xã trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (hai xã Đồng Khởi và Trí Bình thuộc huyện Châu Thành). Ngoài ra, Khối còn quan tâm tổ chức giao lưu hội thao nhằm rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối.

Thiên Di