Khối thi đua Kinh tế- kỹ thuật tổng kết công tác năm 2016 

Cập nhật ngày: 25/02/2017 - 22:02

BTNO - Chiều 24.2, tại hội trường Sở Giao thông vận tải đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua khối Kinh tế - Kỹ thuật năm 2016.

Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật có 12 đơn vị, gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Ông Nguyễn Thành Nam- Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2016, các đơn vị trong khối thi đua đã xây dựng và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đất nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; đóng góp, ủng hộ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, tạo động lực để các cơ quan đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Theo kết quả thẩm định thi đua khen thưởng năm 2016, đơn vị xếp hạng nhất khối thi đua là Sở Giao thông vận tải, nhì khối là Ban quản lý VQG Lò Gò-Xa Mát và Sở Xây dựng; xếp thứ ba khối là Sở Công thương.

Về phương hướng của công tác thi đua năm 2017, Khối Kinh tế- kỹ thuật đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thống nhất, biểu quyết bầu Sở Khoa học và Công nghệ làm Khối trưởng thi đua năm 2017.

Vũ Nguyệt