Kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đủ diện tích

Cập nhật ngày: 24/11/2014 - 12:00

Được biết, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 359 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 521 cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và 3 trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng. Mạng lưới cửa hàng xăng dầu phân bố tại các xã nông thôn, vùng sâu, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên vấn đề an toàn PCCC là vô cùng quan trọng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Tây Ninh xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc giải quyết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đủ diện tích đất theo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh cho phép 82 cửa hàng xăng dầu có diện tích trên 300m2, hiện đang hoạt động ổn định được kinh doanh theo diện tích đất hiện trạng và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định.

Đối với 16 cửa hàng xăng dầu có diện tích dưới 300m2, Bộ Xây dựng có ý kiến, Tây Ninh cần rà soát cụ thể từng trường hợp, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đồng thời bổ sung các biện pháp công trình, giải pháp công nghệ tiên tiến bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, trên cơ sở ý kiến của cơ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại địa phương để quyết định cho phép việc tồn tại, tiếp tục kinh doanh.

Vũ Hải