Kinh nghiệm phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng chi, đảng bộ ở Tân Châu 

Cập nhật ngày: 20/03/2017 - 14:36

BTNO - Nhờ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phát triển, tạo nguồn cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, Huyện uỷ Tân Châu đã vượt chỉ tiêu trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới cũng như đưa các chi bộ yếu kém “vượt qua sóng gió”, tạo sự đồng thuận cao để chung sức phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Quân sự thuộc Đảng uỷ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu.

Tạo nguồn kết nạp đảng

Trong năm 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện uỷ Tân Châu đề ra chỉ tiêu tạo nguồn kết nạp 190 đảng viên mới, song các chi, đảng bộ chỉ kết nạp được 145 đảng viên- đạt 76,3% so với kế hoạch.

Trao đổi về điều này, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Châu Trần Thị Thanh Hằng nhận xét, việc Đảng bộ không hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới có nguyên do từ việc còn có những chi, đảng bộ cơ sở chưa thực sự quan tâm, chủ động tạo nguồn và thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới.

Tỷ lệ nguồn cảm tình Đảng so với quần chúng chưa nhiều, thậm chí ở một số chi, đảng bộ- nhất là chi bộ ấp, khu phố còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, về quy trình, thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên mà các chi, đảng bộ đề nghị cũng còn nhiều điều kiện chưa phù hợp như: quần chúng chưa đủ thời gian công tác, thành tích cá nhân không có gì nổi bật; thông tin về quần chúng được giới thiệu còn thiếu và sai sót... Thậm chí, một số hồ sơ đề nghị kết nạp sai quy trình, thủ tục về biểu mẫu, thời gian nộp hồ sơ…

Theo lãnh đạo Huyện uỷ Tân Châu, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu tạo nguồn và kết nạp 790 đảng viên mới. Đối chiếu với mục tiêu và kết quả trong năm đầu tiên thực hiện, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ điều chỉnh mục tiêu kết nạp đảng viên mới cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó mục tiêu trong năm 2016 là kết nạp 140 đảng viên mới. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đề ra những chương trình, kế hoạch cụ thể để làm căn cứ triển khai như: Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới; qua các phong trào, hoạt động ở tất cả các cơ quan, đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn để phát hiện những nhân tố mới giới thiệu cho Đảng.

Theo bà Trần Thị Thanh Hằng, định kỳ hằng quý, Ban Tổ chức đều thông báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển Đảng để các chi, đảng bộ nắm và thực hiện đúng quy định. Nhờ những kế hoạch cụ thể, tính đến cuối tháng 10.2016, các chi, đảng bộ của huyện Tân Châu đã kết nạp được 177/140 đảng viên mới- đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và đạt 126,43% so với chỉ tiêu Tỉnh uỷ giao.

Đánh giá về kết quả này, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Châu Trần Văn Tiên cho biết, so với 2015, Huyện uỷ đã phát triển Đảng vượt 42,27%, tạo bước chuyển biến trong công tác phát triển Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.875 đồng chí.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ

Đảng bộ Huyện uỷ Tân Châu  hiện có 58 chi, đảng bộ cơ sở (42 chi bộ, 16 đảng bộ). Trong năm 2015, qua quá trình đánh giá, xếp loại, các chi bộ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế tồn tại. Cụ thể, số lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đạt trong sạch vững mạnh năm 2015 giảm so với năm 2014; tỷ lệ TCCSĐ yếu kém tuy có giảm nhưng vẫn còn; 2/12 đảng uỷ xã xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Năm này, Ban Tổ chức Huyện uỷ đánh giá: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu; việc thực hiện tự phê bình và phê bình còn yếu, tình trạng nể nang còn phổ biến; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa chủ động, thường xuyên…

Từ những con số và nhận định trên, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã đề xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức toạ đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, đảng bộ cơ sở, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ TCCSĐ yếu kém”. Trước khi buổi toạ đàm diễn ra, Ban yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tự đánh giá những hạn chế, yếu kém, vướng mắc trong công tác sinh hoạt, tổ chức Đảng của đơn vị để trao đổi thẳng thắn, nhìn nhận sự thật tại buổi toạ đàm.

Ban tổ chức cũng giới thiệu một số cơ sở Đảng có bài tham luận tại hội nghị. Đơn cử như Đảng bộ xã Thạnh Đông trình bày các giải pháp để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; Đảng bộ xã Tân Hội và Chi bộ Hội Nông dân trình bày những nguyên nhân dẫn đến chi bộ yếu kém và những giải pháp xây dựng trong thời gian tới.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ban đảng rất quyết liệt trong việc quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 30.3.2007; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2.3.2012 và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU về nội dung sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị. Các chi, đảng bộ thảo luận và đưa ra các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng. Các Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động của các TCCSĐ để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn của các chi, đảng bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc, cũng như đấu tranh, phê phán kịp thời các đảng viên có hành vi sai trái, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh- nhất là việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém; chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đúng thực chất hơn; chỉ đạo các chi bộ đảng cơ sở gắn việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá XI); và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thực tế cho thấy, chất lượng sinh hoạt các chi, đảng bộ ở huyện Tân Châu ngày càng được nâng cao, số lượng TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng; tỷ lệ TCCSĐ yếu kém ngày càng giảm.

XUÂN PHÚ