Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng đô thị văn minh ở thị trấn Châu Thành

Cùng với việc tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành luôn quan tâm triển khai các hoạt động phối hợp vận động bà con giáo dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.