Học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình trung tâm IOC tại Bình Phước

Mới đây, thành phố Tây Ninh tổ chức đoàn công tác đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh Bình Phước.