TP.Tây Ninh: Kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Tân Bình

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Tây Ninh vừa tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại xã Tân Bình.