Hiệp Tân và Trường Hòa đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM

Ngày 6.1.2020, đoàn thẩm định của tỉnh Tây Ninh do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Mấy làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng xã nông thôn mới đối với 2 xã Hiệp Tân và Trường Hòa (huyện Hoà Thành).