BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 50 năm Mặt trận DTGP miền Nam Việt Nam

Cập nhật ngày: 20/12/2010 - 10:32

Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư cùng các vị lãnh đạo khác chụp ảnh với các cán bộ mặt trận qua các thời kỳ tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960-20.12.2010) đã được tổ chức trọng thể sáng 20.12, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; các vị nguyên là lãnh đạo, thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu và khách quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước khẳng định, đánh giá cao và trân trọng những đóng góp hết sức to lớn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, và các lực lượng yêu nước khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ý thức sâu sắc rằng đất nước Việt Nam được xây dựng và phát triển qua hàng nghìn năm là tài sản vô giá của mọi người Việt Nam. Nhân dân là người làm chủ đất nước. Sức mạnh không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ý chí, nguyện vọng chân chính của nhân dân là mệnh lệnh cao nhất. Tiếng nói của nhân dân là tiếng nói quyết định. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và sẽ mãi mãi hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống hào hùng của Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, không ngừng làm phong phú và đa dạng hóa các hình thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm tập hợp đông đảo, đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, động viên mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kêu gọi mọi người Việt Nam hãy xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, về vị trí xã hội, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, cùng nhau đoàn kết trong mặt trận chung để xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng khẳng định trong niềm vui, niềm tự hào của lễ kỷ niệm này, nhân dân ta kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân; tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Phùng Văn Cung, luật sư Trịnh Đình Thảo; đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, biết ơn các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhân dân Việt Nam cảm ơn nhân dân Lào và Campuchia; các tổ chức quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ, đã dành sự giúp đỡ hết sức to lớn và hiệu quả về mọi mặt cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; và đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Cũng tại lễ kỷ niệm, diễn văn của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nêu rõ quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là sự kiện quan trọng, bước ngoặt của cách mạng miền Nam.

Là người tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ những năm đầu, bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), xúc động nhắc lại vai trò to lớn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của lịch sử dân tộc.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng và truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 70 cá nhân nguyên là lãnh đạo, thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đã trao Huân chương tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và các cá nhân, gia đình các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

(Theo TTXVN/Vietnam+)