Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Lãnh đạo Quốc hội và các uỷ ban sau kiện toàn

Cập nhật ngày: 07/04/2021 - 22:26

Ngày 7/4, sau khi bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban, nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội đã cơ bản được kiện toàn.

Nguồn TPO