Lễ cúng kỳ yên Đền thờ Đại thần Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản

Cập nhật ngày: 12/03/2014 - 06:47

Nghi thức tế thần. Ảnh Thanh Vinh

Lễ cúng Kỳ yên Đại thần Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản được tổ chức hằng năm gồm các nghi lễ truyền thống như: Lễ thỉnh sắc từ lăng mộ Quan lớn Trà Vong tại xã Trà Vong, huyện Tân Biên; lễ nghinh thần, tế thần, tụng kinh cầu an… nhằm tưởng nhớ ông Huỳnh Công Giản cùng các bậc tiền nhân đã có công mở đất, khai hoang, mở rộng bờ cõi, di dân lập ấp.

Đồng thời cầu quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho công việc lao động sản xuất của nhân dân được thuận lợi, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản sinh năm 1722. Năm 1749 ông cùng người em là Huỳnh Công Nghệ đến vùng đất Trà Vong, Tây Ninh mở mang, quy dân lập ấp và đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm cướp đất.

Năm 1782, trong một trận đánh bị quân địch bao vây, ông cùng với quân lính chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Quyết không để giặc bắt, ông dùng gươm tuẫn tiết.

Kính phục trước sự hy sinh cao cả, hào hùng của ông Huỳnh Công Giản - người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, nhân dân đã lập mộ và các dinh, miếu, đình, đền thờ nơi ông từng đi qua để tưởng nhớ công lao mở đất, giữ nước của ông.

Huy Hoàng


Liên kết hữu ích