BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ đón dòng dầu đầu tiên mỏ Sư Tử Nâu tại TP Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 25/10/2014 - 06:44

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các đại biểu nhấn nút đón nhận dòng dầu đầu tiên mỏ Sư Tử Nâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đơn vị điều hành khai thác mỏ - Công ty Liên doanh điều hành chung Cửu Long, Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, Huân chương hữu nghị cho các cá nhân của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Cùng các đại biểu tiến hành nghi thức nhấn nút đón nhận dòng dầu đầu tiên mỏ Sư Tử Nâu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện này, coi đây tiếp tục là bước phát triển mới của lĩnh vực cốt lõi của ngành dầu khí là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. 

Phó Thủ tướng mong muốn các đơn vị ngành Dầu khí nói chung phát huy những kết quả, thành tựu đạt được; luôn ý thức về trách nhiệm lớn lao của mình, năng động, sáng tạo và quyết liệt thực hiện các dự án an toàn, hiệu quả, tìm các giải pháp kỹ thuật tăng năng suất, tăng sản lượng và phấn đấu đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Công ty Cửu Long hoàn thành tốt việc vận hành khai thác, quản lý mỏ và các công trình khai thác, bảo đảm khai thác các mỏ dầu khí trong Lô 15.1 an toàn, hiệu quả, tích cực triển khai thực hiện tốt các hoạt động dầu khí trong khuôn khổ hợp đồng dầu khí Lô 15.1 để có thể thu được thành công hơn nữa.

Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), ông Đỗ Văn Khạnh cho biết, thành công của dự án này sẽ mở ra triển vọng lớn cho việc áp dụng vào thực tiễn phát triển các mỏ nhỏ và cận biên tại Bể Cửu Long và ở các khu vực khác của Việt Nam trong tương lai, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực, vai trò chủ chốt của các kỹ sư, cán bộ người Việt Nam trong việc nắm bắt, làm chủ các dự án phát triển mỏ từ công tác lập kế hoạch đến triển khai các hạng mục công việc liên quan.

Đối với PVEP, đây là mỏ thứ 7 trong kế hoạch đưa 9 mỏ mới vào khai thác trong năm 2014./.

Theo VIETNAM+