BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mặt trận Tổ quốc các xã, phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 

Cập nhật ngày: 11/04/2024 - 21:12

BTNO - Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã Phan (huyện Dương Minh Châu), Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng) và thị trấn Châu Thành vừa hoàn thành Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

* Xã Phan: Vận động hơn 1,2 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

Bà Huỳnh Vương Hiếu – Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ngày 10.4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan, huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024–2029. Đến dự có bà Huỳnh Vương Hiếu- Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu, cùng 75 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2019–2024, MTTQ xã Phan tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, giữ vững và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã vận động hơn 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho người dân.

Các tổ chức thành viên tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và người dân vay vốn từ các nguồn uỷ thác của các ngân hàng với tổng dư nợ trên 31,2 tỷ đồng sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; xây tặng 31 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 1,580 tỷ đồng; hỗ trợ 12 con bò sinh sản từ Đề án của MTTQ tỉnh và các mô hình giảm nghèo của huyện, tổng trị giá 225 triệu đồng…

Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phan, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt trước đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội thống nhất hiệp thương, cử 33 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phan lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 13 vị dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại phiên họp thứ nhất, MTTQ xã Phan đã hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực; bà Lê Thị Thu Lan tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phan, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Dịp này, UBND xã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Vũ Nguyệt – Thu Lan

* Bà Thi Thị Bé Loan tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Chỉ

Các thành viên tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt trước Đại hội.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Chỉ cũng vừa hoàn thành Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết của MTTQ xã Phước Chỉ nhiệm kỳ 2019-2024; mục tiêu, chương trình thống nhất hành động của MTTQ xã Phước Chỉ nhiệm kỳ 2024- 2029; báo cáo kiểm điểm hoạt động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019–2024; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029; tham gia góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã Phước Chỉ thực hiện tốt các công tác vận động giúp đỡ người nghèo, đoàn kết chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hằng năm, MTTQ xã đã tổ chức xây mới và sửa chữa 46 căn nhà cho người nghèo, tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 hộ, tổng trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ mua bán nhỏ cho 15 hộ nghèo, cận nghèo trị giá 45 triệu đồng; hỗ trợ 50 suất học bổng cho học sinh trị giá 25 triệu đồng.

Đại hội đã hiệp thương cử 35 thành viên tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lần XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 14 đại biểu dự Đại hội cấp trên; bà Thi Thị Bé Loan tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Chỉ nhiệm kỳ 2024-2029.

 Quốc Thịnh

* MTTQ thị trấn Châu Thành: Phát huy vai trò cầu nối trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương

Tại huyện Châu Thành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thị trấn đã hoàn thành Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 hôm 9.4. Đại hội đã hiệp thương, cử 31 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029; bà Nguyễn Thị Lý tái đắc cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Thành nhiệm kỳ mới. 

Đại biểu đi dự đại hội MTTQ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Thành và các tổ chức thành viên nỗ lực phấn đấu, bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thị trấn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hằng năm, Mặt trận phối hợp với UBND Thị trấn tổ chức thực hiện tốt ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần năng cao chất lượng hoạt động của các mô hình: “Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự”, "Tổ dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự”…

Các hoạt động từ thiện, nhân đạo được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công được đẩy mạnh. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tuyên truyền, hưởng ứng mạnh mẽ, từ đó vai trò cầu nối trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy; công tác giám sát, phản biện xã hội thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Hà Quang


  • Dầu gội hữu cơ Pura Dor từ Mỹ