BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá X:

Miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh  

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 12:53

BTNO - Trong phiên làm việc sáng 28.5 tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền với sự tham dự của 47/51 đại biểu HĐND tỉnh.

Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-MTTW-BTT ngày 19.4.2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận ông Võ Đức Trong- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và căn cứ tờ trình của UBND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Đức Trong.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo nội dung tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, do yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ 12 xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Hồng Thanh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh do được phân công công tác khác. 100% đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.

Nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu ông Trương Nhật Quang- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gò Dầu ứng cử để HĐND tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, kết quả ông Trương Nhật Quang được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.

Cũng tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã thực hiện bầu cử. Kết quả, ông Nguyễn Hồng Thanh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phương Thuý