BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11

Cập nhật ngày: 09/11/2013 - 06:11

Thời gian tổ chức lễ mít tinh, diễu hành vào lúc 6 giờ 30 ngày 9.11.2013 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

(BTNO)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2639/KH-UBND chỉ đạo tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2013. Thời gian tổ chức lễ mít tinh, diễu hành vào lúc 6 giờ 30 ngày 9.11.2013, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức mít tinh, diễu hành nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; cổ vũ, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương;…

Hoạt động này thực sự có ý nghĩa pháp lý sâu rộng, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao và phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong việc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong tình hình hiện nay.

Đối với hai đơn vị Thị xã và huyện Hòa Thành, do có cử lực lượng, phương tiện tham gia diễu hành ở tỉnh nên không tổ chức diễu hành ở địa phương. Các huyện còn lại, tùy điều kiện từng nơi có thể tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2013 trong phạm vi địa phương mình.

K.Thành