BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012, diện tích mía tăng hơn 4.000ha

Cập nhật ngày: 17/01/2013 - 06:04

(BTNO)- Theo số liệu của ngành chức năng, diện tích mía toàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2011 là 23.896 ha, năng suất đạt 71,57 tấn/ha, sản lượng đạt 1.708.925 tấn. Đến năm 2012 ước tính diện tích mía đạt 28.000ha (tăng 4.104 ha so với năm 2011). Năng suất bình quân đạt 67tấn/ha, sản lượng ước đạt 1.876.000 tấn, tăng hơn 164.075 tấn so với năm 2011.

Diện tích mía của Tây Ninh có khuynh hướng tăng theo từng năm

Tuy nhiên, dù diện tích mía có khuynh hướng tăng theo từng năm nhưng chỉ mới đáp ứng nhu cầu từ 50-60% công suất thiết kế của các nhà máy chế biến đường. Tây Ninh hiện có 3 nhà máy chế biến đường (Công ty CP Bourbon, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh và Công ty CP Đường Biên Hòa - Tây Ninh), tổng công suất chế biến 12.500 tấn mía cây/ngày (hiện Công ty CP Bourbon đã nâng cấp công suất chế biến lên 9.000 TMC/ngày, đưa vào hoạt động mùa vụ 2011- 2012).

Về chất lượng sản phẩm đầu ra: hai nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam (Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh, Công ty CP Đường Biên Hòa-Tây Ninh), một nhà máy sản xuất dựa trên tiêu chuẩn của Châu Âu (Công ty CP Bourbon).

N.H