BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012, sản xuất nông-lâm-thuỷ sản phát triển ổn định

Cập nhật ngày: 02/12/2012 - 05:35

(BTNO)- Theo dự thảo Báo cáo đánh giá về phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 của UBND tỉnh, trong năm 2012, mặc dù gặp khó khăn về thời tiết và dịch bệnh xuất hiện, nhưng tình hình sản xuất nông-lâm-thủy sản vẫn tiếp tục duy trì sự phát triển, đóng góp đáng kể và đảm bảo cho tính ổn định kinh tế của tỉnh.

Nông dân thu hoạch lúa mùa

Nhìn chung, năng suất cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng khai thác thủy sản đều tăng. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước thực hiện được 6.457,7 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 367.303 ha, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2011 (SCK). Trong đó diện tích gieo trồng cây hằng năm là 264.633 ha, giảm 4,5% SCK. Riêng cây cao su tăng 2,8% SCK. Trong chăn nuôi, đàn heo tăng 13,9%, đàn bò tăng 3,3%, đàn trâu tăng 2,4%, đàn gia cầm 25,7% SCK. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 903 ha, tăng 0,3% SCK. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 10.675 tấn, tăng 7,1% SCK. Tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phát sinh giảm SCK (riêng cây mì bị bệnh rệp sáp bột hồng với diện tích 84ha). Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra.

Niên vụ 2012-2013, ba nhà máy đường trong tỉnh đã ký hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm là 24.334 ha (kể cả ngoài tỉnh), tăng 11,6% so với niên vụ trước. Sản lượng bột mì sản xuất được 807 ngàn tấn, tăng 62,3% SCK.

Diện tích tưới năm 2012 đạt 116.310 ha, tăng 9,68% SCK. Mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 15.11.2012 ở cao trình 24,08 mét, thấp hơn cùng kỳ 0,18 mét. Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2012, toàn tỉnh đã trồng mới 1.001 ha rừng, đạt 91% kế hoạch năm. Trong năm cũng đã xảy ra 280 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tăng 53 vụ SCK; xảy ra 2 vụ cháy rừng với diện tích 0,63 ha. Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích, tính đến cuối tháng 10.2012 tổng diện tích đất đã xử lý thu hồi là 3.816 ha, đạt 92,7% so với diện tích cần xử lý.

Tuy nhiên, trong năm 2012, thiên tai đã gây một số thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Hiện tượng mưa to, lốc xoáy xảy ra nhiều nơi đã làm chết 2 người, bị thương 2 người, sập 20 căn nhà, tốc mái 117 căn, gãy một cây cầu, gây thiệt hại 1.506,8 ha cây trồng các loại… Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm trên 15 tỷ đồng.

D.H