Năm 2019 Gò Dầu thi hành kỷ luật 7 đảng viên 

Cập nhật ngày: 15/12/2019 - 19:16

BTNO - Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Dầu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Năm 2019, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Huyện ủy đặc biệt quan tâm và đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong năm, toàn huyện đã kết nạp được 100 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu của huyện và đạt 105,26% chỉ tiêu của tỉnh giao. Đáng lưu ý, trong số đảng viên mới kết nạp có một chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bí thư Huyện Gò Dầu Lê Thành Công trao giấy khen cho Bí thư Chi bộ ấp Giữa đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền

Lãnh đạo huyện thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở, nhất là việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong công tác kiểm tra, giám sát, hầu hết cấp ủy các cấp đều chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Cấp ủy các cấp đã thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đạt 100% chỉ tiêu.

Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 41 đảng viên và 16 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra thi hành kỷ luật 7 đảng viên.

Công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng có nhiều chuyển biến. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện tốt. Toàn huyện vận động quỹ Vì người nghèo được 3,98 tỷ đồng, xây tặng 42 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 2,28 tỷ đồng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo thành tích; phương pháp đánh giá, xếp loại đảng viên đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học.

Kết quả, cuối năm 2019, toàn huyện có 9 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 18%; 40 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 78% và 2 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt 4%. Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, có 23 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 15,2%), 111 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 73,5%) và 9 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (đạt 6%). Có 2.569 đảng viên được kiểm điểm, đánh giá xếp loại, kết quả có 158 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 6,2%), 2.278 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 88,7%), 114 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (đạt 4,4%) và 19 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (đạt 0,7%).

Với những tích mà tập thể và cá nhân đạt được trong thời gian qua, tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Dầu khen thưởng tập thể Chi bộ ấp Giữa (thuộc Đảng bộ xã Hiệp Thạnh) đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và 9 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015- 2019); khen thưởng 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 14 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

N.H