Năm 2020: Hòa Thành kết nạp mới 100 đảng viên 

Cập nhật ngày: 19/01/2021 - 09:32

BTNO - Năm 2020, Đảng bộ thị xã Hòa Thành kết nạp mới 100 đảng viên (đạt 100% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trên địa bàn thị xã lên 3.561 đảng viên, sinh hoạt ở 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

Lãnh đạo Thị xã Hòa Thành và Chi bộ-Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trong lễ kết nạp đảng viên mới Huỳnh Thị Mỹ Quyên. Ảnh minh họa

Trong năm, Đảng bộ thị xã Hòa Thành đã công nhận đảng viên chính thức 74 trường hợp, cấp phát thẻ Đảng cho 145 trường hợp, đưa ra khỏi Đảng 7 trường hợp, xóa tên 12 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 trường hợp.

Hiện Đảng bộ thị xã Hòa Thành có 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc gồm 8 đảng bộ phường, 2 đảng bộ Lực lượng vũ trang, 1 Đảng bộ cơ sở sự nghiệp và 43 chi bộ cơ sở.

Năm 2021, Đảng bộ Thị xã Hòa Thành sẽ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là quan tâm tạo nguồn phát triển đảng, đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; Đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên, giảm số đảng viên bị xử lý kỷ luật, xóa tên trên địa bàn.

Võ Liêm