Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh toàn diện 

Cập nhật ngày: 05/12/2022 - 10:03

BTNO - Tây Ninh là tỉnh được Chính phủ chọn làm điểm về xây dựng khu phòng thủ của cả nước, là địa bàn chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu. Nhận thức rõ điều đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các chị thỉ, nghị quyết của trên, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

Huấn luyện kỹ thuật bắn súng B.40

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, những năm qua Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp luôn quan tâm và thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng; Nghị quyết, Chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết 765 ngày 20.12.2012 của Quân uỷ Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Công tác huấn luyện luôn được cấp uỷ, chi bộ xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Công tác chuẩn bị huấn luyện được Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp chú trọng, coi đây là một trong những yếu tố quyết định chất lượng huấn luyện. Theo đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề mới, những khâu yếu, mặt yếu, nhất là về tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ trực tiếp huấn luyện. Qua tập huấn, bồi dưỡng, 100% cán bộ của Bộ CHQS tỉnh huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có trên 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, có trên 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi.

LLVT tỉnh có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Có nhiều mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và xây dựng nền nếp chính quy, rẻn luyện kỷ luật. Bộ CHQS tỉnh tổ chức 10 cuộc thi cải tiến do các cấp tổ chức, kết quả có 1 sáng kiến được công nhận cấp Bộ Quốc phòng.

Nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Bộ CHQS tỉnh tích cực quy hoạch, xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thao trường, bãi tập, từng bước đáp ứng yêu cầu huấn luyện tác chiến mới.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn LLVT tỉnh tổ chức huấn luyện đủ nội dung, thời gian, quân số theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” cán bộ các cấp đã quán triệt và thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

LLVT tỉnh coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực, huấn luyện cho dân quân thường trực làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, thể lực và làm công tác dân vận; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện chặt chẽ, khách quan, trung thực, kết quả 100% nội dung đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi. Đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu, nội dung diễn tập cho các đối tượng với chất lượng và yêu cầu ngày càng cao; chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, đặc biệt là trong bắn đạn thật, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi vào huấn luyện.

Trong 10 năm qua, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 31 cuộc hội thi các cấp, 13 cuộc hội thao thể dục thể thao quốc phòng, có hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thông qua các cuộc hội thi hội thao Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn, tạo nguồn vận động viên; tổ chức huấn luyện nâng cao, tham gia hội thi hội thao do cấp trên tổ chức dành nhiều thứ hạng cao như: hội thao huấn luyện, rèn luyện thể lực; hội thi trung đoàn trưởng, chính uỷ trung đoàn; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; kiểm tra chủ nhiệm phòng không; hội thi tuyên truyền ngày pháp luật do Tỉnh đoàn tổ chức; thi xe máy tăng thiết giáp…

Ngoài ngân sách thường xuyên của Bộ Quốc phòng, quân khu, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đầu tư trên 19 tỷ đồng xây dựng một thao trường bắn cấp tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương mua sắm vật chất, mô hình học cụ với kinh phí trên 220 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQSD tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quân sự, Quốc phòng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất trong huấn luyện. Không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao; làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt, phục vụ của LLVT tỉnh đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Huy