Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Hậu cần LLVT thị xã Hòa Thành: Làm theo lời Bác Hồ dạy 

Cập nhật ngày: 03/10/2022 - 23:27

BTNO - Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ban Hậu cần tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu, nội dung cụ thể thiết thực.

Bộ đội chăm sóc vườn đậu bắp sau giờ huấn luyện.

Với sự nỗ lực thi đua của CBCS ngành hậu cần, phong trào được phát triển sâu rộng, vững chắc, góp phần quan trọng xây dựng ngành hậu cần LLVT thị xã vững mạnh, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của LLVT thị xã.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, của Thị ủy, UBND thị xã cùng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương giao đơn vị quản lý, sử dụng có hiệu quả 27,5ha đất sản xuất. Đơn vị tổ chức trồng, chăm sóc các loại cây như: cao su, mì, tràm, trồng tre lấy măng và kết hợp nuôi cá, nuôi heo rừng lai …

Hiện nay trong khuôn viên doanh trại và Ban CHQS các xã, phường được phân lô, phân thửa rất thuận lợi cho việc tăng gia sản xuất. Mô hình giàn quả gắn với hệ thống ao, vườn, chuồng được quy hoạch hợp lý, xây dựng bền vững, sử dụng lâu dài vừa đẹp, vừa hiệu quả. Đơn vị đăng ký mô hình Aquaponics trồng rau sạch, nuôi cá sạch trong nhà kính.

Kết quả đạt được từ tăng gia sản xuất đến ngày 30.8.2022 đạt lợi nhuận trên 385 triệu đồng, bình quân đầu người 8.750.000đồng, đạt 140% so kế hoạch và đạt 140% so với Nghị quyết Đảng ủy đơn vị đề ra. Đối với dân quân thường trực, lợi nhuận từ tăng gia sản xuất đạt 276 triệu đồng, bình quân 3.000đồng/người, đạt 100% so với kế hoạch.

Mô hình Aquaponics trồng rau sạch, nuôi cá sạch trong nhà kính của LLVT thị xã Hòa Thành.

Đến nay, 100% Ban CHQS xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành có trụ sở làm việc riêng, duy trì bếp ăn tập trung, bảo đảm tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để LLVT ở cơ sở xây dựng nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” những năm qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của LLVT thị xã và sự chỉ đạo chặt chẽ của Phòng Hậu cần. Phong trào phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hàng năm đều đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT từng bước được nâng cao, phong trào tăng gia sản xuất, công tác xây dựng ngành, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được triển khai thực hiện kịp thời, nền nếp, hiệu quả.

Kết quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” những năm qua không chỉ đóng góp giá trị vật chất to lớn mà còn tạo ra luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các cơ quan Ban CHQS xã, phường. Từ doanh trại, kho, trạm, vườn, ao, chuồng đến thao trường, bãi tập, tất cả đều được quy hoạch, củng cố, xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Dân quân thường trực phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành chăm sóc heo rừng lai.

Hiệu quả của phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giúp ngành hậu cần của LLVT thị xã Hòa Thành bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác, góp phần quan trọng xây dựng LLVT thị xã vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã đi vào chiều sâu, vững chắc.

Trần Quốc Vinh (Ban CHQS thị xã Hòa Thành)