BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 18/06/2024 - 08:51

BTNO - Sáng 17.6, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Trần Văn Minh Trí- Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Minh Trí- Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành thanh tra Tây Ninh đã triển khai 16/40 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch từ đầu năm, 6 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó, ngành Thanh tra kịp thời rà soát, xử lý, khắc phục sự chồng chéo trong quản lý giữa các cơ quan Thanh tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra được chú trọng và có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, tiến độ một số đoàn thanh tra còn chậm, báo cáo chưa chặt chẽ.

Tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị của công dân trong 6 tháng đầu năm giảm, không phát sinh các vụ việc KNTC đông người, không khiếu kiện vượt cấp về Trung ương. Cụ thể, số lượt tiếp công dân giảm 7% so với cùng kỳ năm 2023, không phát sinh đoàn đông người, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 59%.

Đến nay, không còn trường hợp thủ trưởng uỷ quyền cho cấp phó, phòng chuyên môn tiếp dân định kỳ. Việc cung cấp thông tin cơ bản bảo đảm theo yêu cầu báo cáo về việc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021-2025”.

Quang cảnh buổi hội nghị.

Bên cạnh những mặt làm được, công tác thanh tra còn một số hạn chế, việc tiếp công dân định kỳ của người có thẩm quyền tại một số nơi chưa thật sự gắn với giải quyết KNTC; đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm, một số vị trí thuộc nhóm phải chuyển đổi vị trí công tác định kỳ, công chức thay thế cần thời gian tiếp cận công việc nên hiệu quả chưa cao; tỷ lệ giải quyết các vụ việc quá hạn vẫn còn cao, đa số là liên quan đến đất đai và có yếu tố lịch sử để lại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Minh Trí- Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành thanh tra tiếp tục học tập, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng và bản lĩnh thực thi công vụ thanh tra để đáp ứng yêu cầu xã hội.

Các tổ chức thanh tra tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế phối hợp; tập trung cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện sai phạm, tiêu cực, tham nhũng qua công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC để tham mưu, đề xuất hướng xử lý kịp thời.

Chánh Thanh tra tỉnh (ở giữa) và các công chức được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên.

Để giải quyết tốt những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc được đại diện cơ quan thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành nêu tại hội nghị, ông Trí đề nghị thanh tra các địa phương có văn bản cụ thể hoặc bổ sung vào báo cáo gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp xem xét, phối hợp với các sở, ngành có hướng dẫn thống nhất.

Quốc Sơn