Nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 

Cập nhật ngày: 23/12/2017 - 08:39

BTNO - Ngày 22.12.2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018.

Treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, thứ Hai, 1.1.2018.

Trong ngày nghỉ lễ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản an toàn.

Tất cả cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ lễ. Cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở VHTT&DL, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định.

Song Anh