“Ông lớn” xăng dầu Petrolimex lãi 1.134 tỷ đồng trong quý I

Cập nhật ngày: 16/05/2016 - 11:55

Ngày 16/5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 với phân tích cụ thể về doanh thu, tổng lợi nhuận và lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu.

Theo báo cáo tổng doanh thu hợp nhất của Petrolimex trong quý I/2016 là 27.554 tỷ đồng, bằng 72,6% so với cùng kỳ. Mức doanh thu này giảm tới 10.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế của Petrolimex trong quý I/2016 lại tăng mạnh, đạt 1.371 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2015 (quý I/2015, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này là 576 tỷ đồng). Bóc tách riêng khoản lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex quý này là 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của toàn tập đoàn Petrolimex trong quý I/2016 đạt 1.134 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Mức lãi của các khoản kinh doanh ngoài xăng dầu đạt 713 tỷ đồng, tương đương 53,1% tổng lợi nhuận hợp nhất.


Riêng lãi của công ty mẹ sau thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện Petrolimex gồm công ty mẹ, 70 công ty con bao gồm 43 công ty xăng dầu do tập đoàn sở hữu 100% vốn thuộc khối xăng dầu trực thuộc và 27 công ty con khác, 1 công ty liên doanh và 13 công ty liên kết.

Petrolimex cũng cho biết, trong quý 1/2016, sau khi có chấp thuận phương án phát hành vốn của Chính phủ, Tập đoàn đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành vốn. 

Cụ thể, phát hành cho cổ đông chiến lược với tỷ lệ 8% và giá phát hành không thấp hơn 38.000 đ/cổ phần. Hiện nay phương án phát hành vốn cho cổ đông chiến lược JX đã được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đã hoàn tất ký kết hợp đồng phát hành SSA, hợp đồng hợp tác SCA với đối tác chiến lược JX NOE.

Đồng thời, chia cổ tức bằng tiền đồng thời phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% sau khi hoàn thành đợt phát hành vốn cho cổ đông chiến lược JX NOE.

Về tái cấu trúc, Petrolimex tiếp tục đẩy nhanh đề án sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong quý 2/2016; và tiếp tục giảm vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và các lĩnh vực khác... 

Nguồn infonet