Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh thăm, tặng quà các chốt đã chiến trên biên giới

Đại diện các điểm chốt ngăn chặn, chống dịch Covid-19 báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh về tình hình trực ngăn chặn, phòng chống dịch. Khẳng định tất cả cán bộ chiến sĩ đều an tâm công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm “ Chống dịch như chống giặc”.