Xin đừng thờ ơ với vấn nạn xâm hại trẻ em

Những vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại trẻ em luôn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Để hạn chế xâm hại trẻ em rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng.