Người dân kiến nghị chừa đường giao thông nông thôn rộng 8m

Theo phản ánh của một số hộ dân tổ 2, khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, trước đây, trong một cuộc họp, chính quyền địa phương và người dân có đất liên quan thống nhất chừa đường giao thông nông thôn rộng 8m tại khu phố Tịnh Phong (mặt đường rộng 6m, 2 mương thoát nước cặp hai bên đường, mỗi mương rộng 1m). Trong quá trình sử dụng đất, người dân xây dựng công trình nhà ở, rào chắn, chừa đường đúng theo sự thống nhất như trên nên đường thông thoáng, rộng, đẹp.